Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Jazy Jan

1896-1945

pracownik kontraktowy

Urodzony 19 grudnia 1896 r. w Herne-Bochum (Westfalia). Syn Ignacego i Antoniny z domu Szczerbal. Miał trzech braci i trzy siostry. Rodzina mieszkała we własnym domu w Gostyniu Poznańskim. Ukończył szkołę powszechną i wyuczył się u "mistrza" zawodu stolarskiego.

Służbę wojskową pełnił w 60. Pułku Piechoty Legionów w Ostrowie Wielkopolskim. Brat udział w Powstaniu Wielkopolskim. W latach 1925-1926 prowadził małą letnią kawiarnię w Wielkiej Wsi (obecnie Władysławowo). W końcu lat dwudziestych zamieszkał w Gdańsku. Na początku lat trzydziestych rozpoczął pracę jako stolarz na Westerplatte. Brał udział w obronie Westerplatte w stopniu zmobilizowanego plutonowego rezerwy. W momencie przygotowania załogi do kapitulacji, wypełniając służbowe polecenie ogniomistrza Piotrowskiego, wywiesił białą flagę w górnej z trudem dostępnej kondygnacji koszar, w oknie od strony kanału portowego. Po kapitulacji jako jeniec wojenny z numerem 1870 przebywał w Stalagu I A. W październiku 1939 r. skierowany do pracy w majątku Fritza Schwille, właściciela cegielni. młyna i mleczarni. Pracował tam do lutego 1945 r.

Zginął 21 marca 1945 r. w wyniku działań frontowych podczas bombardowania w okolicy Gdyni. Pochowany na cmentarzu parafialnym należącym do kościoła św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni.

Małżeństwo Józefa i Jan Jazowie byli długoletnimi członkami Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku w Gminie Polskiej (zachowane w zbiorach archiwalnych legitymacje 10587 i 10586). Mieli czworo dzieci: Bronisław, Alfons, Regina i Joachim. Żyje dwoje: Regina Światlowska (1931, Gdynia) - wykształcenie średnie, emerytka, pracowała w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym, ostatnio jako naczelnik poczty w Orłowie; Alfons (1925, Wielka Wieś) - emeryt, pracował jako monter w Zakładzie Energetycznym w Gdańsku. Wnuki - ze strony córki: Renata (1951) - wykształcenie średnie, fotograf; Edmund (1953) - wykształcenie wyższe pracuje w Urzędzie Wymiany Poczty - Gdynia 2; Alina (1957) wykształcenie średnie, pracuje w Urzędzie Pocztowym Gdynia 2; ze strony syna Alfonsa - czworo.

Odznaczenia: Medal Niepodległości i Krzyż Walecznych (przed wojną), pośmiertnie - Srebrny Krzyż Orderu VM (1990).