Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Soja Franciszek

1915-1969

legionista

Urodzony 15 lipca 1915 r. w Pińczowie, województwo kieleckie. Syn Marcina i Ludwiki z Rajkowskich. Ukończył szkołę powszechną.

W latach 1938-1939 odbywał czynną służbę wojskową w 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach, skąd na Westerplatte przybył 5 kwietnia 1939 r. Brat udział w obronie placówki jako pionier. Po kapitulacji wzięty do niewoli i osadzony w Stalagu I A (nr jeńca 2470). 3 maja 1940 r. przerzucony do Stalagu VI F. Jego syn - też Franciszek, zamieszkały w Kanadzie, nadesłał w kserokopii "pismo-opinię", datowane na 28 marca 1950 r., następującej treści:

"...Pan Franciszek Soja z polskiego obozu w Solingen był od 25 lutego 1948 - 27 marca 1950 r. zatrudniony jako odlewnik. Wykonywana przez niego praca była w pełni zadowalająca. On był chętny i znał dobrze swoje fachowe rzemiosło...". Pismo wystawiła firma Odlewni Żelaza i Żeliwa w Solingen, podpisane przez Karla Bremsheya.

Zmarł 18 sierpnia 1969 r. w Winnipeg, Manitoba, w Kanadzie.