Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Sternak Marian

1916-1993

legionista

Urodzony 26 stycznia 1916 r. w Gorlatowicach w powiecie pińczowskim. Syn Marcina i Józefy z domu Wrona. Rodzice gospodarzyli na 6-hektarowym kawałku ziemi. Ukończył trzy oddziały szkoły powszechnej. Jako dziecko musiał już zarabiać na życie pracując w pobliskiej kopalni gipsu. W wieku dwudziestu dwóch lat powołany został do odbycia służby wojskowej do 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. Jako wyszkolony saper (pionier) przybył na Westerplatte 17 marca 1939 r. i brał udział w obronie, obsługując centralkę telefoniczną. Ranny. Po kapitulacji wzięty do niewoli do Stalagu I A. W czerwcu 1940 r. podczas próby ucieczki został złapany i osadzony w karcerze. Po odsiedzeniu sześciotygodniowej kary trafił do bauera w okolicy Pilawy. Po wkroczeniu wojsk radzieckich w kwietniu 1945 r. powrócił w rodzinne strony. Obrał za miejsce zamieszkania miejscowość Błudowo. Zajął niewielki opustoszały dom. Z reformy rolnej otrzymał kawałek ziemi. Ożenił się z dziewczyną poznaną w niewoli Kazimierą, z którą miał sześć córek. W 1976 r. zdał gospodarstwo w zamian za rentę rolniczą. Otrzymał również rentę inwalidy wojennego. Nominowany na stopień ppor. w stanie spoczynku w 1990 r.

Zmarł 11 sierpnia 1993 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach.

Wdowa Kazimiera mieszka w Młynarach. Córki: Alina, Danuta, Zofia, Krystyna, Pola i Teresa ukończyły szkoły, zdobyły zawody i powychodziły za mąż. 15 wnuków i 5 prawnuków uczy się w szkołach wyższych, średnich i podstawowych.

Odznaczenia: Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1945), odznaka "Zasłużony dla Warmii i Mazur" (1964), Krzyż Walecznych (1968), Srebrny Krzyż Zasługi (1969), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1982), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), odznaka honorowa "Za zasługi dla Miasta Gdańska" (1984), Srebrny Krzyż Orderu VM (1989).