Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Trela Stanisław

1917-1994

kapral nadterminowy

Urodzony 20 grudnia 1917 r. w Szczucinie, powiat Opatów Kielecki. Syn Jana i Anieli. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie rolnym rodziców.

Ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego w 1936 r. W czerwcu 1937 r. w 3. Pułku Piechoty Legionów w Jarosławiu ukończył szkołę podoficerską dla małoletnich. Otrzymał stopień starszego legionisty. 31 marca 1939 r. przybył na Westerplatte w stopniu kaprala nadterminowego. Złożona przez niego prośba o przedłużenie służby wojskowej została zaakceptowana (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 17 marca 1933 r.). Służbę miał pełnić do dnia 30 września 1940 r. W czasie obrony walczył w wartowni nr l. Był kontuzjowany. Okres niewoli (do lutego 1945 r.) przeżył jako jeniec wojenny zatrudniony w gospodarstwach niemieckich bambrów.

Pierwszą powojenną pracę podjął w maju 1945 r. jako sekretarz komisji mieszkaniowej w Prezydium Rady Miejskiej w Opatowie. W okresie od lipca 1945 do października 1947 r. ukończył Oficerską Szkołę Samochodową w Bydgoszczy i po uzyskaniu stopnia podporucznika jako oficer zawodowy służył w Ludowym Wojsku Polskim w Okręgu l w Warszawie. Od maja 1954 do 15 października 1961 r. pracował jako kierownik Placówki Terenowej Państwowej Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie. Od 15 października 1961 do l lipca 1972 jako kierownik tejże placówki w Gostyninie. Od l lipca 1972 r. do 30 kwietnia 1975 r. na stanowisku zastępcy dyrektora Oddziału w Gostyninie. Rozkazem personalnym MON nr 0439 z dn. 16 IX 1968 r. mianowany do stopnia kapitana rezerwy. 1 maja 1975 r. uzyskał rentę inwalidy wojennego. 14 sierpnia 1975 r. przeszedł na emeryturę. Rozkazem personalnym MON nr 156 z 20 września 1933 otrzymał stopień majora rezerwy.

Udzielał się społecznie jako członek PZPR - aktywista komitetu miejskiego, członek ORMO - kontroler ruchu drogowego i członek Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców, wiceprezes Zarządu Powiatowego LOK, wiceprezes Zarządu Powiatowego KOR. Działał społecznie w Lidze Obrony Kraju i w Kole Oficerów Rezerwy.

Zmarł w wieku 77 lat w nocy z dnia 27 na 28 sierpnia 1994 r. w sanatorium "Gracja" w Ciechocinku. Spoczywa na cmentarzu w Gostyninie.

Syn Maciej z rodziną mieszka w Warszawie, wdowa Stefania w Gostyninie.

Odznaczenia: Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1945), Medal Brązowy "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" (1951), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzyż Walecznych (1960), Srebrna Odznaka Zasłużonego Działacza LOK (1969), odznaka honorowa "Za zasługi dla Miasta Gdańska", Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1981), Srebrny Krzyż Orderu VM (1989).