Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Czajko Aleksander

1916-?

strzelec

Urodzony 16 marca 1916 r. w miejscowości Świetlany w powiecie oszmiańskim. Syn Michała i matki z Grzywickich. Z zawodu kowal.

Czynną służbę wojskową odbywał w II Morskim Batalionie w Redłowie, skąd 8 czerwca 1939 r. przybył na Westerplatte. Brat udział w obronie. Wzięty do niewoli niemieckiej i przekazany do Stalagu I A (nr jeńca 2201 ).

Wszelkie próby zmierzające do pełnego odtworzenia dalszego losu Cz. nie przyniosły rezultatu. Nadal w spisie ewidencyjnym załogi figuruje z adnotacją "los nieznany".