Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Czywil Jan

Poległ 7 września 1939 r.

strzelec

W rozkazie Komendanta WST Westerplatte z dnia 10 czerwca 1939 r. pod pozycją "przybycia" odnotowano, iż w dniu 8 czerwca 1939 r. zameldował się w WST. Wśród 15. odkomenderowanych na Westerplatte żołnierzy pełniących służbę czynną w II Batalionie Morskim w Redłowie w wykazie imiennym figuruje jako 11. strzelec Czywil. Poległ broniąc wartowni nr 1. Miejscem jego upamiętnienia jest Cmentarzyk Poległych Obrońców, usytuowany w miejscu zbombardowanej wartowni nr 5 na Westerplatte.

Odznaczenia: 30 sierpnia 1945 r. pośmiertnie uhonorowany Krzyżem VM, V klasy.