Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Dobies Marian

1914-1987

strzelec

Urodzony 6 listopada 1914 r. we wsi Zgagowo, powiat Sierpc, województwo warszawskie. Syn robotnika rolnego Franciszka i Jadwigi z Organiaków. Miał trzech braci i jedną siostrę. Ukończył w Jeżowie dwa oddziały szkoły powszechnej. Przed powołaniem do wojska pracował na roli. 21 lipca 1935 r. roku wstąpił w związek małżeński ze Stanisławą Dziekańską. Odchodząc do wojska miał dwójkę nieletnich dzieci.

Do odbycia czynnej służby wojskowej powołany do II Baonu Morskiego w Gdyni-Redłowie w 1938 r., skąd 8 czerwca 1939 r. odesłany został na Westerplatte. Bronił WST w obsadzie placówki "Prom" i wartowni nr 5, po zbombardowaniu, której wyznaczony został do obserwacji terenu od strony morza. Był kontuzjowany i ranny. W 1942 r. podczas pobytu w obozie jenieckim w Stalagu I A podpisał listę na pracownika cywilnego, w zamian za obietnicę, iż jako robotnik rolny będzie mógł sprowadzić żonę z dziećmi. Tymczasem tak się nie stało. Przewieziony nad granicę holenderską pracował w gospodarstwie u bauera, aż do momentu wkroczenia jednostek armii angielskiej. W listopadzie 1946 r. powrócił w rodzinne strony. W Kosmaczewie dzięki przeprowadzonej reformie rolnej otrzymał własny kąt w czworakach dworskich i 8,5 ha ziemi. W następnych latach z pomocą dorastających dzieci zbudował własny dom. W 1979 r. przepisał gospodarstwo na córkę, i przeszedł na emeryturę z tytułu pracy na roli. Rentę inwalidy wojennego otrzymał 23 lipca 1980 r.

Zmarł 13 października 1987 r. Pochowany na cmentarzu w Kosmaczewie. Miał czworo dzieci. Wdowa Stanisława mieszka z najstarszą córką i zięciem na ojcowiźnie. Najstarszy syn Jan zmarł w 1993 r. Syn Leszek i córka Zofia założyli rodziny i prowadzą własne gospodarstwa rolne we wsiach Kandrejec i Kowalewo.

Odznaczenia: Odznaka Grunwaldzka (1960), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1964), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1982), pośmiertnie - Srebrny Krzyż Orderu VM (1990).