Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Gorbacianek Kazimierz

los nieznany

strzelec

W dniu 8 czerwca 1939 r. w 15-osobowej grupie żołnierzy, pełniących służbę czynną w II Batalionie Morskim w Gdyni-Redłowie, zameldował się w WST na Westerplatte.