Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Konkel Franciszek

1917-1940

strzelec

Urodzony w lipcu 1917 r. w Koszalinie. Syn Franca Konkela narodowości niemieckiej i matki Małgorzaty Jankowskiej rodem z Mezowa w pobliżu Kartuz. Ojciec jego został powołany do wojska niemieckiego i brat udział w pierwszej wojnie światowej na froncie wschodnim. Trafił do niewoli rosyjskiej. Powrócił do Mezowa w 1920 r., a w 1927 r. przeniósł się na stałe z rodziną do Gdyni-Orłowa. Pracował w firmie Heugard-Acermann. Jako budowlaniec współpracował z inż. Tadeuszem Wendą i inż. Śmidowiczem przy robotach podwodnych i nawodnych, budując magazyny, falochrony i inne urządzenia portowe. Ojciec zmarł w 1954 r., matka w czasie okupacji.

F. K. ukończył szkołę ekonomiczną i przed powołaniem do wojska pracował w Gdyni w biurze maklerskim w GAL-u. Miał dwóch braci i cztery siostry (nikt nie żyje). Nie byt żonaty.

Przybył na Westerplatte 8 czerwca 1939 r. jako żołnierz pełniący służbę czynną w II Batalionie Morskim w Gdyni-Redłowie. Po kapitulacji trafił do Stalagu I A. W lutym 1940 r. jego ojciec otrzymał z Gerdauen urzędowe pismo powiadamiające o śmierci syna z powodu tuberkulozy (suchoty).