Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Sieczko Michał

los nieznany

strzelec

Urodzony 3 maja 1916 r. w Czereśli. Syn Grzegorza i matki z domu Czobrów. Przed wojskiem byt robotnikiem rolnym.

Służył w II Batalionie Morskim w Gdyni, skąd przybył na Westerplatte 8 czerwca 1939 r. Po walkach wzięty z Westerplatte i przekazany do Stalagu I A (nr jeńca 1536). Przebywał tam do dnia 19 czerwca 1940 r.

Wszelkie próby uzyskania pełniejszych informacji o jego losach nie przyniosły rezultatu i w ewidencji westerplatczyków nadal figuruje z adnotacją "los nieznany".