Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Sudnik Piotr

los nieznany

strzelec

Urodzony 29 czerwca 1916 r. w Szewieliszkach, powiat Brasław na Wileńszczyźnie. Syn Tadeusza i matki z domu Kondzisz. W dniu 8 czerwca 1939 r. zameldował się w WST na Westerplatte. 7 września 1939 r. wzięty do niewoli niemieckiej do Stalagu I A (nr jeńca 2175). Stan z dnia 19 czerwca 1940 r.

Mimo wielokrotnych apeli w środkach masowego przekazu o zgłaszanie się zagubionych obrońców, dotąd nie udało się wyjaśnić losu tego żołnierza.