Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Szapiel Antoni

1915-1957

strzelec

Urodzony 31 stycznia 1915 r. we wsi Żaki, gmina Żyntupy, powiat Święciany. Syn Piotra i Anieli z Litwinowiczów. W latach 1922-1929 uczęszczał do szkoły powszechnej, po ukończeniu której wychodził do pracy dniówkowej na roli w majątku Żyntupy.

Od jesieni 1937 r. służył w 2. Morskim Batalionie Strzelców w Gdyni-Redłowie. Na Westerplatte przybył 8 czerwca 1939 r. Brał udział w obronie placówki "Przystań". W niewoli niemieckiej w Stalagu I A przebywał do maja 1945 r., do wkroczenia Armii Czerwonej.

Od czerwca 1945 r. pracował w Suwałkach u gospodarza na roli. Od 15 maja do 30 października 1946 r. w Inspektoracie Szkolnym w Lidzbarku Warmińskim byt woźnym. Od maja 1947 do maja 1948 r. pracował w charakterze maszynisty w Związku Osadników Wojskowych. W latach 1949-1950 byt karbowym w Gospodarstwie Rolnym

Państwowego Domu Dziecka. W Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Lidzbarku Warmińskim pracował w dziale kadr i szkolenia do 1953 r. Po ukończeniu kursu specjalistycznego do 1956 r. pracował jako planista. Z powodu złego stanu zdrowia 7 listopada 1956 r. przeszedł na rentę chorobową.

Związek małżeński zawarł 26 grudnia 1953 r. Miał dwóch synów:

Edward (1954) - ukończył Technikum Medyczne w Mrągowie, Wiesław (1956) - ukończył Średnie Zawodowe Studium Stolarskie; wnuki: Ania (1980), Agnieszka (1984), Przemek (1987), Beata (1989).

Zmarł nagle 22 kwietnia 1957 r.