Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Malak Józef

1906-1998

pracownik kontraktowy

Urodzony 26 stycznia 1906 r. w Szczepanowie, powiat Mogilno w Bydgoskiem. Syn rolnika Stanisława i Katarzyny z Walczaków. Po ukończeniu szkoły powszechnej zdobył zawód mistrza szewskiego.

12 października 1927 r. powołany do czynnej służby wojskowej w 63. Pułku Piechoty w Toruniu. 15 kwietnia 1928 r. z całym plutonem został skierowany do służby wartowniczej na Westerplatte. Wiosną 1929 r. po zakończeniu służby podpisał umowę o pracę kontraktową z dowódcą WST kmdr ppor. Józefem Czechowiczem. Zatrudniony w charakterze szewca. Brat udział w obronie Westerplatte na odcinku placówki "Tor kolejowy". Po kapitulacji razem z innymi żołnierzami wywieziony do Stalagu I A. W 1941 r. jako niezdolny do pracy zwolniony do domu. Powrócił do Gdańska i zamieszkał w dzielnicy Orunia. Podjął pracę w warsztacie szewskim u Szymańskiego. W 1943 r. wywieziony do kopania rowów strzeleckich i osadzony w cytadeli w Grudziądzu. Jako mistrz szewski szył oficerskie buty, a znając język niemiecki był tłumaczem pomiędzy osadzonymi a nadzorującymi. Po wkroczeniu wojsk radzieckich również jako szewc pracował w rosyjskiej komendanturze w Grudziądzu. Wiosną 1945 r. powrócił do Gdańska i rozpoczął pracę w Stoczni Gdańskiej jako magazynier. W latach 50. pracował w Spółdzielni Pracy Rymarsko-Galanteryjnej w Gdańsku w zawodzie szewca. Przed odejściem na emeryturę do 1971 r. pracował w Spółdzielni Inwalidów "Zjednoczenie" w Gdańsku. Rentę inwalidy wojennego oraz nominację na stopień ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie oficera otrzymał w 1989.

Zmarł 9 grudnia 1998 r. Pochowany na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

Odznaczenia: Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk (1956), Medal "Zasłużonym na Polu Chwaty" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasługi dla Miasta Gdańska" (1984), Srebrny Krzyż Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Miasta Gdańska (1997).