Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Cholewa Mieczysław

1915-1975

kapral

Urodzony 28 października 1915 r. w Lublinie, syn Jana i Anieli z domu Sorok. Pochodził z rodziny wielodzietnej: miał siostrę i ośmiu braci. Ukończył pięć oddziałów szkoły powszechnej w Różance, powiat Szczuczyn w Nowogródzkiem. W latach 1935-1937 uczył się malarstwa pokojowego. Przed powołaniem do wojska pracował dorywczo na roli oraz przy budowie dróg.

W latach 1937-1938 odbywał czynną służbę wojskową w 77. Pułku Piechoty w Lidzie. Po okresie rekruckim skierowany do Szkoły Podoficerskiej Broni Przeciwpancernej w Mołodecznie. 18 maja 1939 r. w stopniu kaprala przeniesiony na Westerplatte. W czasie obrony jako działonowy działka przeciwpancernego walczył w rejonie torów kolejowych. Kontuzjowany od wybuchu bomby. Po kapitulacji wywieziony do Stalagu I A (nr jeńca 1530). Pracował do 1940 r. w majątku mjr Kocha w Luisnwerk koło Gerdauen. W wyniku nieudanej ucieczki został osadzony na dwa miesiące w kompanii karniaków. Następnie przewieziony pod granicę holenderską do Bochold, a stamtąd do Stalagu IV J koło Krefeldu i skierowany do robót rolnych. W lutym 1941 r. wywieziony do Esse do 26. Bau und Arbeit Batalion, zajmującego się budową schronów i tuneli przeciwlotniczych.

14 maja 1945 r. po wyzwoleniu przez Amerykanów w miejscowości Neheim nad rzeką Ruhr służył w amerykańskiej kompanii wartowniczej byłych jeńców wojennych przy wojskach alianckich pod opieką Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W 1945 r. w mieście Bielefeid (Niemcy) poznał przyszłą żonę Różę Szuda, z którą w październiku 1946 r. powrócił do Polski. Po zawarciu związku małżeńskiego zamieszkali w rodzinnym mieście żony w Rudzie Śląskiej. 14 listopada 1946 r. podjął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego "Bielszowice", gdzie pracował do 1973 r., tj. do czasu przejścia na emeryturę. Zmarł 7 czerwca 1975 r.

Wdowa mieszka na stałe w Bielefeldzie. Córki: Krystyna z zawodu jest handlowcem, Halina ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Obie zawarty związki małżeńskie, z których na świat przyszło troje wnucząt (Anita, Tomasz, Agnieszka); prawnuczka Róża.

Odznaczenia: Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1951), Brązowy Krzyż Zasługi (1952), Srebrny Krzyż Zasługi (1955), Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Odznaka Przodownika Pracy (1961), Złoty Krzyż Zasługi (1963), Order Sztandaru Pracy, II klasy (1968), pośmiertnie -Srebrny Krzyż Orderu VM (1990).