Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Najsarek Wojciech

1900-1939

zawiadowca stacji handlowej PKP Gdańsk-Westerplatte

Urodzony 22 kwietnia 1900 r. w Jaćmierzu, powiat Sanok. Syn Józefa i Ludwiki z Florczaków. Szkołę powszechną ukończył w Jaśmierzu.

W 1920 r. służył ochotniczo w Wojsku Polskim. Ożenił się sześć lat później z Marią Ostrowską. W 1933 r. po ukończeniu gimnazjum w Brześciu nad Bugiem został skierowany do Poznania na roczny kurs adiunktów kolejowych. W 1933 r. pracował jako dyżurny ruchu na PKP w Redzie. 19 kwietnia 1937 objął stanowisko zawiadowcy stacji handlowej Gdańsk-Westerplatte, posiadając stopień wojskowy starszego sierżanta rezerwy. W życiu społecznym Polonii gdańskiej udzielał się w organizacjach, takich jak: Gmina Polska, Związek Polaków w WM Gdańsku, Kolejowe Przysposobienie Wojskowe, Rodzina Kolejowa, Kolejowy Klub Sportowy, Liga Morska i Kolonialna, Liga Obrony Powietrznej Państwa.

W momencie ataku na Westerplatte wybiegł ze swej samotnej placówki i natknął się na nacierający oddział niemiecki, dowodzony przez mata artylerii Georga Wolfa. Rażony serią pocisków ciężkiego karabinu maszynowego poniósł śmierć na miejscu. W miejscu śmierci, dzięki usilnym staraniom przewodników PTTK w latach 70. ustawiono pamiątkowy obelisk.

Wdowa nie żyje. Córka Bożena (1934) ukończyła studia medyczne.

Odznaczenia: pośmiertnie - Krzyż Orderu VM, V klasy (1945).