Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Soból Władysław

1904-1963

plutonowy zawodowy

Urodzony 8 sierpnia 1904 r. w miejscowości Kudrak w powiecie Skuty. Syn Antoniego i matki z Sienkiewiczów.

Służył w 77. Pułku Piechoty w 5. kompanii ckm w Lidzie. Na Westerplatte przybył 30 lipca 1939 r. Brat udział w obronie placówki "Przystań". Po kapitulacji wzięty do niewoli niemieckiej do Stalagu I A (nr jeńca 2226). 1 lipca 1940 r. przekazany do Stalagu VI B.

W materiałach archiwalnych w zbiorach Michała Gawlickiego, znajdujących się w Bibliotece PAN w Gdańsku, przy nazwisku Soból figuruje dopisek: "Zmarł w Australii w 1963 r.".