Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Wiłbik Bronisław

1915-1984

strzelec

Urodzony 26 maja 1915 r. w Wiłbikach, powiat Lida. Syn Bronisława i Pauliny. Ukończył pięć oddziałów szkoły powszechnej.

W latach 1938-1939 odbywał czynną służbę wojskową w 77. Pułku Piechoty w Lidzie, skąd przybył na Westerplatte 5 kwietnia 1939 r., 21 sierpnia tegoż roku dostał awans na starszego strzelca'. Jako celowniczy działka ppanc. walczył pomiędzy wartowniami l i 2 po lewej stronie wału ochronnego. Okres niewoli do października 1940 r. przeżył, pracując w majątku w pobliżu Królewca. Zorganizowana w grupie ucieczka powiodła się. Po sforsowaniu granicy niemiecko-rosyjskiej dotarł lasami do Puszczy Nackiej i wstąpił do oddziałów partyzanckich, przyjmując pseudonim "Lis". W tym czasie ożenił się z panną Wojszwito. Jesienią 1945 r. z kilkoma innymi partyzantami zgłosił się do transportu repatriantów, podając nie swoje, lecz panieńskie nazwisko żony. Zamieszkał z rodziną w miejscowości Biała, gdzie matka żony otrzymała 24-hektarowe gospodarstwo. Po niedługim czasie na świat przyszły trzy córki. Został członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1952 r. powstająca obok Spółdzielnia Rolnicza wchłonęła część ziemi, pozostawiając rodzinie zaledwie 6 ha. Trudno było z tego utrzymać rodzinę i dlatego zdecydował się wyjechać do Pity, gdzie zatrudnił się jako monter w zakładzie energetycznym, w którym przepracował do emerytury. Owdowiał w 1980 r.

Zmarł 7 maja 1984 r.

Odznaczenia: Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), pośmiertnie - Srebrny Krzyż Orderu VM (1990).