Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Żurawski Konstanty

1916-1999

strzelec

Urodzony 28 czerwca 1916 r. w kolonii Sorokino, powiat Brasiaw, województwo Wilno, w rodzime rolników Aleksandra i Anny.

Na Westerplatte przybył 30 lipca 1939 r. z 3. Batalionu Saperów Wileńskich jako saper-miner. Walczył w obronie w składzie koszar. Po kapitulacji trafił do obozu jenieckiego (nr jeńca 2324) do Stalagu I A. Do 1940 r. pracował w majątku ziemskim koło Gerdauen, a przez następne trzy lata był zatrudniony w fabryce celulozy koło Kłajpedy. Gdy wiosną 1944 r. Niemcy rozpoczęli ewakuację fabryki przed zbliżającym się frontem, z kolegą Polakiem i dwoma jeńcami radzieckimi uciekli z konwoju. Przez dwa tygodnie ukrywali się w opuszczonej wsi. 20 października nadeszła Armia Czerwona. Po przeszkoleniu w styczniu 1945 r. został wcielony do 11. Samodzielnej Brygady Przeciwpancernej Ludowego Wojska Polskiego. W jej szeregach walczył wyzwalając Głogów, Zgorzelec, a koniec wojny zastał go pod Dreznem.

Na Ziemie Zachodnie przybył w styczniu 1946 r. po zdemobilizowaniu. Został jednym z pierwszych (czwartym) osadnikiem w Wisełce. Na 7-hektarowym gospodarstwie rolnym pracował wraz z żoną Heleną, z którą miał troje dzieci: dwie córki i jednego syna. Działał w Samopomocy Chłopskiej i Stronnictwie Ludowym. Rentę inwalidy wojennego oraz nominację na stopień ppor. w stanie spoczynku otrzymał w 1990r.

Zmarł po ciężkiej i długiej chorobie 28 marca 1999 t. w Wisełce.

Odznaczenia: Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1960), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Zasłużony dla Miasta Gdańska" (1984), Krzyż Srebrny Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Miasta Gdańska (1997).