Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Tuczyński Kazimierz

1891-1978

pracownik kontraktowy

Urodzony 6 stycznia 1891 r. w Wilnie. Syn Witolda i Anieli z Szukiewiczów. Ukończył szkolę powszechną. Jako kilkunastoletni chłopak pracował w kuchni u hrabiego Platera w Wilnie. W 1917 r. poznał w Yasy w Besarabii wdowę Teklę, z którą po zawarciu związku małżeńskiego powrócił z wojny do Wilna. Mieli dwoje dzieci: córka Tekla (1925) - pracowała jako kreślarz, zmarła w 1996 r. w Gdyni, syn Leonard (1926), emerytowany inż. mechanik, mieszka w Rumi.

Służbę wojskową odbywał w 13. Pułku Ułanów w 1919 r. Do 1935 r. pracował jako kucharz w restauracji w hotelu "Europa" w Wilnie. Do Gdyni przeniósł się z rodziną w połowie 1935 r. W charakterze kucharza w GAL-u (Gdynia-America Line) pływał na dalekomorskich jednostkach. Na Westerplatte został przyjęty do pracy jako kucharz l lipca 1939 r.1 z wynagrodzeniem miesięcznym wg XI grupy uposażenia. W czasie obrony Westerplatte był w koszarach, opiekując się rannymi. Po wojnie pracował w GAL-u aż do wieku emerytalnego w 1956 r.

Zmarł 25 lutego 1978 r. w Rumi.

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1949), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1960), pośmiertnie - Srebrny Krzyż Orderu VM (1990).