Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Kaczanowski Józef

ur. 1914

strzelec

Urodzony 5 października 1914 r. we wsi Pretimo, powiat Szczuczyn, województwo grodzieńskie. Syn Wincentego i Michaliny z Lipskich. Miał dwóch braci i dwie siostry. Ukończył szkołę powszechną w miasteczku Orle. Pracował na roli w gospodarstwie u rodziców.

W marcu 1939 r. powołany do służby czynnej w 77. Pułku Piechoty w Lidzie, skąd na Westerplatte przybył 7 sierpnia 1939 r. W czasie obrony walczył w wartowni nr 5, a po jej zbombardowaniu na nadmorskim odcinku w pobliżu placówki "Fort". Był ogłuszony i kontuzjowany.

Z niewoli w Prusach Wschodnich późną jesienią 1939 r. wraz z plut. Władysławem Sobolem zdecydowali się uciec do rodzinnych stron. Po przekroczeniu granicy niemieckiej złapani zostali przez patrol radziecki z miejscowości Budy i w transporcie towarowym wywiezieni do Archangielska. Przy wyrębie lasu pracowali do 1943 r. Po ogłoszeniu przez Wandę Wasilewską i Zygmunta Berlinga o tworzącej się na terenie Związku Radzieckiego Armii Polskiej zgłosili się do wojska w Siedlcach nad Oką. Brał udział w bitwie pod Lenino. Potem w forsowaniu Odry i Nysy i ataku na Berlin w kwietniu 1945 r. Po zakończeniu wojny w październiku 1945 r. został zdemobilizowany. Dotarł do Białegostoku, ale droga do Lidy była już zamknięta. Pracę znalazł na kolei w Czeremsze. Ożenił się w 1950 r. Jako rewident wagonowy przepracował na PKP aż do emerytury, na którą odszedł w 1974 r. Mieszka z małżonką w Czeremsze. Nominację na stopień ppor. w stanie spoczynku oraz rentę inwalidy wojennego otrzymał w 1990 r. Ma jedynego syna, który ukończył Technikum Melioracyjne, ożenił się i z rodziną mieszka i pracuje też w Czeremsze.

Odznaczenia: Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk (1947), Medal za Warszawę 1939-1945 (1947), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1960), Medal "Za udział w walkach o Berlin" (1968), Krzyż Walecznych (1968), Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasługi dla Miasta Gdańska" (1984), Srebrny Krzyż Orderu VM (1988), Medal Żukowa (1995), Medal 1000-lecia Miasta Gdańska (1997), Odznaka Honorowa Związku Kombatantów RP i BWP.