Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Korko Bronisław

1917-1968

strzelec

Urodzony 5 sierpnia 1917 r. we wsi Żanieki, powiat szczuczyński na Wileńszczyźnie. Syn Kazimierza i Karoliny.

Na Westerplatte przybył 7 sierpnia 1939 r. w grupie żołnierzy przysłanych jako wzmocnienie załogi WST z pułków stacjonujących na Wileńszczyźnie.

Po wojnie do Gronowa Elbląskiego przyjechał w maju 1947 r., a 14 września zawarł związek małżeński z Kazimierą Lewandowską, posiadającą 10,5-hektarowe gospodarstwo rolne. W tym wspólnym gospodarstwie zajmował się hodowlą bydła.

Państwo Korko nie mieli dzieci. Bronisław Korko nigdy nie usiłował dotrzeć do środowiska westerplatczyków. Z dalszych ustaleń wynika, że po jego śmierci żona zlikwidowała gospodarstwo, przenosząc się do Łodzi, gdzie ślad po niej zaginął.

Zmarł na posterunku MO w Gronowie 12 lutego 1968 r.

Pochowany na cmentarzu w Elblągu przy ulicy Agrykoli.

W 1994 r. właściciele firmy kamieniarskiej "Miron" w Elblągu bezpłatnie odnowili jego nagrobek.