Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Niekrewicz Edward

1917-1988

strzelec

Urodzony 15 lutego 1917 r. we wsi Pietraszki, powiat Szczuczyn koło Grodna. Syn rolników Antoniego i Marii. Ukończył dwa oddziały szkoły wiejskiej.

Czynną służbę wojskową odbywał w 77. Pułku Piechoty w Lidzie, skąd na Westerplatte przybył 7 sierpnia 1939 r. Brał udział w obronie w obsadzie wartowni nr l. Po kapitulacji przebywał do maja 1943 r. w Stalagu I A. Zwolniony do domu z powodu choroby. 3 listopada 1944 r. zgłosił się ochotniczo do wojska do 4. Pułku Zapasowego w Białymstoku. Został skierowany do batalionu szkoleniowego w Chełmie Lubelskim, a następnie wcielony do 9. Pułku Piechoty, z którym przeszedł szlak bojowy aż do Kołobrzegu. Po zakończeniu wojny w maju 1945 r. został skierowany do szkoły podoficerskiej w Lublinie, a po ukończeniu której w stopniu starszego strzelca otrzymał przydział do jednostki wojskowej w Chełmie. Po zdemobilizowaniu wiosną 1946 r. powrócił do domu, by założyć własną rodzinę. Zamiast wsi funkcjonował tam kołchoz, w którym życie było trudne. W 1963 r. zgłosił się ponownie jako ochotnik - tym razem na wyjazd do Kazachstanu. Tam wraz z rodziną (miał wówczas sześcioro dzieci) zamieszkał w drewnianym, przenośnym domku, by paść owce na sowchozowych stepach. Ten rodzaj pracy wymagał koczowniczego trybu życia. Owce wypasała cała rodzina i trwało to aż do 1970 r. Wzbogacili się i wracali z zarobkiem 6000 rubli. Do wagonu załadowali trzy krowy, cztery cielaki, trzy świnie i beczkę masła. Dom, który pozostawili odjeżdżając w wyniku przegnicia belek, rozpadł się. Rodzina zamieszkała w sąsiedniej wsi Borti. Otrzymał 28 rubli renty sowchozowej i do śmierci gospodarzył na 35 sotniach ziemi przydomowej. Był członkiem Weteranów Wojny.

Zmarł 16 grudnia 1988 r. o godzinie 21.00. Odznaczenia: z Polski poprzez placówkę konsularną w latach 80. otrzymał: Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk, "Za zasługi dla Miasta Gdańska", Medal "Za udział w walkach o Berlin", Odznakę Grunwaldzką, Medal za Warszawę 1939-1945, Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" i Medal Zwycięstwa i Wolności 1945.