Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Pietrzak Józef

1915-1945

kapral

Urodzony 14 stycznia 1915 r. w miejscowości Otsekl-Torgal na Wileńszczyźnie. Syn Józefa i matki z domu Kruzielewska. Z zawodu rolnik.

Służbę wojskową odbywał w 85. Pułku Piechoty w Nowej Wilejce, skąd na Westerplatte przybył 7 sierpnia 1939 r. Brał udział w obronie koszar. Po kapitulacji internowany do Stalagu I A (nr jeńca 2485). We wrześniu 1940 r. z dwoma kapralami z Westerplatte, Wojciechem Włodarskim i Marianem Pociechą, zorganizowali udaną ucieczkę. J. P. dotarł do Wąchocka. Do maja 1998 r. w ewidencji westerplatczyków, dokonanej na podstawie ustnych relacji osób najbliższych, figurował z adnotacją: "Zmarł w czasie okupacji". Prawda wygląda inaczej. Dzięki pomocy Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie dowiadujemy się, iż dnia 26 maja 1941 r. z gestapo został dowieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (jako więzień polityczny z nr. 16519). Oznakowany numerem 18133, przebywał do 1945 r. w kolejnym obozie koncentracyjnym w Neuengamme. Powojenne poszukiwania przez rodzinę zakończyły się 21 lipca 1949 r. zaświadczeniem śmierci o treści następującej: "L. 18840. Podstawa: Meldunki dotyczące śmierci obywateli polskich więźniów obozu koncentracyjnego Neuengamme na statku koło Neustadt, nadesłana z UNRRA -Arolsen. L. 24718 - oryginalna karta numerowa więźniów - kawaler, więzień polityczny. Poszukiwany przez rodzinę j.w. wg 18840 -ostatnia wiadomość była l - 1941. Wiadomość CJB UNRRA A P0757 U.S. Army z dnia 22 VI 1946 za nr 132144. Zmarł 3 maja 1945. Ofiara".