Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Swirkowicz Antoni

los nieznany

strzelec

Przybył na Westerplatte 7 sierpnia 1939 r. z pułków stacjonujących na Wileńszczyźnie, w grupie żołnierzy stanowiących sierpniowe wzmocnienie załogi WST.

W Biurze Informacji i Poszukiwań PCK w Warszawie brak adnotacji o jego pobycie w niewoli jenieckiej.

Kilkakrotne apele w środkach masowego przekazu nie daty rezultatu. Mimo usilnych starań, jak do tej pory losy jego pozostają nieznane.