Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Szymanowicz Józef

1916-?

strzelec

Urodzony 19 września 1916 r. w miejscowości Bieludne, powiat Lida. Syn Wincentego i matki z domu Gawlica. Z zawodu był rolnikiem.

Czynną służbę wojskową odbywał w latach 1938/1939 w 77. Pułku Piechoty w Lidzie. Skierowany na Westerplatte 13 sierpnia 1939 r. Brał udział w obronie. 7 września wzięty do niewoli niemieckiej. Przekazany do Stalagu I A w Prusach Wschodnich (nr jeńca 1869). 1 czerwca 1940 r. przeniesiony do Stalagu I B.

Wszelkie powojenne starania o wyjaśnienie dalszego losu do tej pory nie dają rezultatu.