Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Uss Bronisław

1916-1939, poległ 2 września 1939 r.

strzelec

W dniu 7 sierpnia 1939 r. zgłosił się w WST na Westerplatte kpr. Pietrzak Józef i 17. strzelców. Pośród wymienionych jako dziesiąty na liście figuruje Uss Bronisław. Wchodził w skład załogi wyznaczonej do obrony wartowni nr 5. Poległ w drugim dniu walki w godzinach popołudniowych podczas nalotu stukasów niemieckich. Spoczywa na Cmentarzyku Poległych Obrońców Westerplatte. Odznaczenia: pośmiertnie - Srebrny Krzyż Orderu VM (1945). W archiwalnych zapiskach z lat 50. znajdują się adresy rodzin poległych. Uss Maria, Adolfina i Janina mieszkały wówczas w miejscowości Ryczewo 57, poczta i powiat Słupsk. Wszelkie próby nawiązania z nimi kontaktu przy opracowywaniu niniejszej noty biograficznej nie przyniosły rezultatu.