Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Chrzczanowicz Jan

ur. 1916

strzelec

Urodzony 24 czerwca 1916 r. w Lidzie. Syn Władysława i Aleksandry Wismont. Po ukończeniu siedmiu oddziałów szkoły powszechnej pomagał ojcu w gospodarstwie rolnym.

W 1938 r. powołany do wojska, do 85. Pułku Piechoty w Nowej Wilejce. Od 13 sierpnia 1939 r. służył na Westerplatte jako strzelec. W czasie obrony walczył w obsadzie wartowni nr l. Był jeńcem wojennym w Prusach Wschodnich do końca stycznia 1945 r.

Po wkroczeniu wojsk radzieckich nie mógł powrócić do Lidy. Złączony jeniecką niedolą z kolegą westerplatczykiem Czesławem Dzierzgowskim - skorzystał z jego zaproszenia i we dwóch udali się w rodzinne jego strony - do Sulim. Tam poznał Henrykę Wierzbowską, z którą ożenił się w listopadzie 1946 r. W 1947 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Użyteczności Publicznej w Morągu, przekształconym w latach późniejszych w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Ukończył liczne kursy; dzięki zdobytej wiedzy fachowej z inkasenta awansował na księgowego i pracował dwadzieścia siedem lat. Na emeryturę przeszedł w 1977 r.; rentę inwalidy wojennego otrzymał w 1989 r. Nominację na stopień ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie wojskowe w 1990 r.

Miał dwóch synów. Starszy zdobył wyższe wykształcenie, młodszy ukończył technikum drzewne.

Zmarł 15 czerwca 2002 r.

Odznaczenia: Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Zasłużony dla Miasta Gdańska", Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (1987), Srebrny Krzyż Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Gdańska (1997).