Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Dworakowski Julian

1917-1998

strzelec

Urodzony 27 maja 1917 r. we wsi Zdrody Nowe, powiat Wysokie Mazowieckie, województwo białostockie. Syn Kazimierza i Pauliny ze Zdrodowskich. Ukończył w 1930 r. cztery oddziały szkoły powszechnej. Pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego w Sokołach.

Wcielony do 86. Pułku Piechoty w Mołodecznie. 7 sierpnia 1939 r. przybył na Westerplatte w stopniu strzelca. W obronie brał udział w obsadzie wartowni nr 2. Kontuzjowany. Po kapitulacji wywieziony do obozu Stalag I A. W czerwcu 1940 r. podjął z Janem Brzozowskim ucieczkę w rodzinne strony. Zostali schwytani przez radziecki patrol graniczny i osadzeni w więzieniu w Łomży. 22 czerwca 1941 r. za sprawą wojny niemiecko-radzieckiej wydostali się z więzienia. Idąc za linią frontu doszli do rodzinnej wioski. Ukrywał się przed Niemcami w okolicznych gospodarstwach aż do zakończenia wojny.

W 1945 r. w jednym z pierwszych transportów do Polski przybył do Trójmiasta i dostał robotę w Stoczni Gdańskiej na oddziale budowlanym jako cieśla remontujący dachy zniszczonych działaniami wojennymi hal produkcyjnych. W okresie późniejszym był ślusarzem remontowym, dźwigowym, a tuż przed emeryturą awansował na kontrolera jakości produkcji. W 1977 r. już jako emeryt był w sezonie turystycznym kustoszem w westerplackim muzeum - wartowni nr l na Westerplatte. Pracę zakończył z powodu złego stanu zdrowia w 1994 r. Rentę inwalidy wojennego otrzymał 13 maja 1977 r.; stopień ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie oficera - w 1990 r. Był bezdzietnym wdowcem, żyt samotnie. Pracował społecznie jako radny w Dzielnicowej Radzie Narodowej Gdańsk-Portowa w latach 1965-1970.

Zmarł 30 grudnia 1998 r. Pochowany na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

Odznaczenia: Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk (1947), Srebrny Krzyż Zasługi (1957), odznaka "Za zasługi dla Miasta Gdańska" (1960), Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwaty" (1960), Złoty Krzyż Zasługi (1972), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Zasłużony Stoczni Gdańskiej im. Lenina (1980), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1981), odznaka honorowa "Zasłużony dla Miasta Gdańska" (1984), Srebrny Krzyż Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Miasta Gdańska (1997), Odznaka Honorowa Związku Kombatantów RP i BWP (1997).