Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Hajkowicz Jan

ur. 1917

strzelec

Urodzony 17 sierpnia 1917 r. we wsi Borszczi na kresach wschodnich. Miał sześcioro rodzeństwa. Ojciec arendował 30 ha ziemi z domkiem. Wiosna 1939 r. został powołany do służby wojskowej w S6. Pułku Piechoty Legionów do Mołodecznu, skąd na Westerplatte przybył 13 sierpnia 1939 r. W czasie obrony był w obsadzie placówki "Przystań". Wzięty do niewoli jenieckiej przebywał w Stalagu I A. Po podpisaniu listy na pracownika cywilnego pracował w cukrowni w Rastenburgu. W czerwcu 1941 r., po ataku Niemców na Związek Radziecki, w miejscowości Topiał pracował przy wymianie podkładów pod szyny kolejowe, które wówczas zwężano. 22 stycznia 1945 r. po wkroczeniu Armii Czerwonej aż do sierpnia 1946 r. pracował przy karmieniu spędzanego z różnych miejsc bydła i rogacizny. Po otrzymaniu odpowiedniego dokumentu udał się do siostry do Potoczana. Wkrótce ożenił się z wdową i przeniósł się do jej gospodarstwa w chutorze w Kucharach. Od 1964 r. po likwidacji chutorów zamieszkali we wsi Szczoki, w pomieszczeniu dawnej łaźni wiejskiej. Od 1977 r. otrzymuje za pracę w sowchozie emeryturę od rządu. Jest wdowcem i ojczymem. Odznaczenia: w Konsulacie Polskim w Mińsku uhonorowany Srebrnym Krzyżem VM, a także mianowany do stopnia ppor. rezerwy w stanie spoczynku, wraz z umundurowaniem oficera polskiego (1990); Medal 1000-lecia Miasta Gdańska (1997).