Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Kowalczyk Andrzej

1914-1939, poległ 1 września 1939 r.

strzelec

Urodzony 27 listopada 1914 r. w Kietlinie na kresach wschodnich. Syn Antoniego i Wiktorii.

"...Zauważyłem, że w drewutni, obok budynku Schupo, Niemcy otworzyli z broni maszynowej ogień w kierunku wartowni nr l. [...] Wydałem Kowalczykowi i Ussowi rozkaz zniszczenia drewutni granatami ręcznymi. Podczołgali się do resztek muru z przygotowanymi wiązkami granatów i gdy K. podniósł się i rzucił granaty do środka drewutni, nagle odskoczył do tyłu i trzymając się za prawą pierś upadł na ziemię. [...] rannego [dwie rany-przestrzeliny w prawej części klatki piersiowej] sam zciągnąłem do rowu...".

Według relacji Wojtowicza i Nowickiego, Kowalczyk został jeszcze raz ciężko ranny odłamkiem w brzuch. Prosił by go pozostawili w leju i sami się ratowali, co też uczynili.

W lipcu 1963 r. kontynuowana była odbudowa nabrzeża Bohaterów Westerplatte. W czasie kopania fundamentów pod silos na cement natrafiono na szczątki żołnierza polskiego. Mieszkający na Wybrzeżu obrońcy Westerplatte, zgodni byli co do tego, że były to szczątki K. Do czasu ostatecznej identyfikacji złożono je prowizorycznie na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. W księdze IX zgonów, rok 1963 pod numerem 10170 znalazł się zapis: "NN - szczątki zwłok znalezionych na Westerplatte przy nabrzeżu 25 VII 1963, a u dołu dopisek ołówkowy: "kpr. Kowalczyk poległy na Westerplatte w 1939 r.". Pochowany w Rejonie IX, taras I - dzieci, II rząd grób nr 344".

Urna ze szczątkami została złożona na Cmentarzyku Poległych Obrońców Westerplatte (l września 1992 r.).

Odznaczenia: pośmiertnie - Srebrny Krzyż Orderu VM (1945).