Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Łomako Józef

1916-1993

strzelec

Urodzony 8 października 1916 r. we wsi Leońce, gmina Wotma, powiat Wotożyn, województwo Nowogródek. Syn rolnika Jana i Zofii z domu Leonec. Ukończył cztery oddziały szkoły powszechnej we wsi Wotma. Po szkole terminował u stolarza.

21 marca 1939 r. powołany do 86. Pułku Piechoty w Mołodecznie, skąd na Westerplatte przybył 13 sierpnia 1939 r. Podczas obrony wyznaczony do obserwacji działań nieprzyjaciela od strony wody i z powietrza przy budce telefonicznej zlokalizowanej w prowizorycznym stanowisku schronu ziemnego. Po kapitulacji do 1943 r. był jeńcem wojennym. Potem wpisał się na listę pracowników cywilnych, co niczego nie zmieniło w jego życiu. Nadal musiał pracować dla Niemców, zimą jako kołodziej remontował wozy konne, latem przy żniwach, koszeniu i zwózce traw.

Wiosną 1945 r. po przejściu frontu nastąpiło zgrupowanie jeńców w jednym z budynków w okolicach Piły. Rozpoczęto rozdzielanie na transporty do poszczególnych województw. Wpisał się do warszawskiego, ponieważ nie mając dokąd iść, wspólnie z kolegą uzgodnili, że wyjadą do jego rodzinnej wsi. W ten sposób przybył do Rogowa. U miejscowego młynarza dorywczo zatrudnił się jako stolarz. Przez następne dwa lata pracował jako robotnik fizyczny w Zakładach Drzewnych. Do czasu odejścia na emeryturę w 1976 r. był stolarzem w Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie. Ożenił się w wieku 33 lat z Teresą Płoszka. Żona wniosła w wianie dwa hektary ziemi, na której pobudował mały dom i urządził własny warsztat stolarski. Trzy zamężne córki (Bożena, Anna i Małgorzata) ukończyły szkoły średnie. Sześcioro wnucząt: Grzegorz ukończył szkołę zawodową, Marcin i Piotr studiują na SGGW w Warszawie, Karolina, Kinga i Michał są uczniami szkoły podstawowej w Rogowie. Rentę inwalidy wojennego i stopień ppor. w stanie spoczynku otrzymał w 1990 r.

Zmarł l lipca 1993 r. o godzinie 18.30. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Rogowie.

Odznaczenia: Odznaka Grunwaldzka (1970), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1972), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasługi dla Miasta Gdańska" (1984), Srebrny Krzyż Orderu VM (1989).