Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Michniewicz Bronisław

ur. 1916

strzelec

Urodzony 26 marca 1916 r. we wsi Nowosiady, rejon woronowski, obwód grodzieński. Syn Karola i Katarzyny z Mielków. Ukończył we wsi Romaszkańcy cztery oddziały szkoły powszechnej. Pracował w gospodarstwie rodziców.

Do wojska powołany w 1938 r. do 85. Pułku Piechoty w Nowej Wilejce. Na Westerplatte przybył 7 sierpnia 1939 r. Brał udział w obronie koszar. W niewoli przebywał w Stalagu I A w Prusach Wschodnich, skąd kierowany był do pracy w okolicznych niemieckich majątkach ziemskich. 27 stycznia 1945 r. o godzinie 8.00 wkroczyły wojska Armii Czerwonej i po przeprowadzeniu kontroli, część ludności zamieszkałej na terenach wschodnich przedwojennej Polski przegoniono do Grodna. Był tam przetrzymywany przez miesiąc, NKWD sprawdzało autentyczność jego dokumentów. Potem udał się do rodzinnej wsi. Ożenił się w 1947 r. z Rozalią, córką sąsiadki. Oboje pracowali w sowchozie. Na emeryturę odszedł w 1976 r. Nominację na stopień ppor. w stanie spoczynku i uniform oficera rezerwy otrzymał w Konsulacie Polskim w Mińsku w 1991 r.

Dzieci: Helena ukończyła technikum ekonomiczne, Janina jest weterynarzem, jedyny syn Tomasz skończył technikum kolejowe. Pozakładały własne rodziny i pracują w swoich zawodach. Wraz z żoną mieszka w Woronowie we własnym domu. Sowchozową emeryturę otrzymują oboje od 1976 r. Mają sześcioro wnuków i dwóch parawnuków.

Odznaczenia: Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1991), Srebrny Krzyż Orderu VM (1989).