Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Szwedowski Karol

1889-1941

pracownik kontraktowy

13 grudnia 1927 r. w wieku 38 lat jako dyplomowany mistrz budowlany, członek Cechu Rzemiosł miasta Pułtuska uzyskał dokument treści następującej:

"Uznany na zasadzie praw RP o rzemiosłach - po udowodnieniu biegłości i zdolności w sztuce budowlanej i przyrzeczeniu spełnienia obowiązujących przepisów za mistrza uznany i do księgi mistrzów Zgromadzenia pod pozycją nr 33 zapisany".

4 kwietnia 1934 r. przybył z Legionowa do Gdańska i został przyjęty przez komendanta WST do pracy przy konserwacji budynków z jednotygodniowym wypowiedzeniem. Do jego obowiązków należało:

"Przystąpi niezwłocznie do krycia dachu nad kaplicą w domu kuracyjnym od strony zachodniej, a następnie od strony wschodniej filcem bitumicznym na lepik, 2) krycie dachu j.w. na magazynie mundurowym od strony północnej, 3) budowa nowego pieca do ogrzewania w pralni, 4) przebudowa piwnicy do ogrzewania w sali jadalnej kasyna podoficerskiego".

Sezonowo przy pracach budowlanych był zatrudniony do 1939 r.

W czasie obrony w dniach 1-7 września udzielał pomocy rannym i walczącym żołnierzom. Początkowo uważano, iż zginął w obozie Stutthof, dokąd zabrano część pracowników kontraktowych. Tymczasem drugi archiwalny dokument temu zaprzecza. Świadectwo śmierci wydane na zasadzie ksiąg metrykalnych z dnia 30 sierpnia 1941 r. w Guberni Generalnej w Legionowie (nr akt 105 rok 1941) ustala co następuje:

"Karol Szwedowski mając 52 lata, s. Jacentego i Józefy umarł w Legionowie na Bukowcu dnia 30 sierpnia 1941 r. Nie pozostawił po sobie żony".