Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Wróbel Mieczysław

1909-1985

pracownik kontraktowy

Urodzony 29 stycznia 1909 r. w Łagiewnikach, powiat Łódź. Syn Stanisława i Marii z Walędziaków. Ojciec był leśnikiem, a matka położną. Przed powołaniem do wojska ukończył Szkołę Ogrodniczą w Warszawie.

W latach 1931-1932 odbywał czynną służbę wojskową w 9. Pułku Artylerii Ciężkiej w Siedlcach. W 1934 r. w stopniu kaprala rezerwy przybył na Westerplatte w charakterze pracownika kontraktowego i jako ogrodnik kierował m.in. porządkowaniem terenu, na którym powstawały trawniki, klomby kwiatów, sad owocowy i cieplarnie.

Właśnie te trawniki, klomby i park, maskowały wyloty luf cekaemów i inne zbudowane w tajemnicy urządzenia obronne. W dniach obrony walczył w patrolach i przy obsłudze działka przeciwpancernego. Po kapitulacji wywieziony do obozu jenieckiego pod Królewcem, gdzie pracował w okolicznych majątkach (nr jeńca 1875). W październiku 1943 r. uciekł do Baranowicz. Dostał się do oddziału partyzanckiego im. Wandy Wasilewskiej. Po wkroczeniu Armii Czerwonej z partyzantki przeszedł do regularnych oddziałów wojskowych. W mundurze młodszego lejtnanta Armii Czerwonej wyzwalał Elbląg i Gdańsk. Wojnę i służbę wojskową zakończył w stopniu podporucznika Wojska Polskiego w składzie I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, w samodzielnej kolumnie sanitarnej. W 1946 r. został zdemobilizowany.

Po wojnie pracował jako nauczyciel w kilku zawodowych szkołach ogrodniczych. Po przejściu na emeryturę, pozostawiając Płock i rodzinę, na stałe przeniósł się do Gdańska. Należał do Stronnictwa Ludowego, od 1949 r. był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Ligi Obrony Kraju.

Zmarł 22 lipca 1985 r.

Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwaty" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Srebrny Krzyż Orderu VM (1972), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1982).