Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Kałuski Zdzisław

1915-1972

kapral

Urodzony 21 stycznia 1915 r. w miejscowości Liw, powiat Węgrów w Warszawskiem. Syn Franciszka i Małgorzaty z Wysockich. Pochodził z rodziny robotniczej. Miał dwóch braci: Władysława i Dominika oraz siostrę Anielę. Przed powołaniem do wojska był robotnikiem fizycznym.

W latach 1937-1938 pełnił czynną służbę wojskową w 5. Pułku Piechoty Legionów w Wilnie, na Westerplatte od 20 września 1938 r. W czasie obrony walczył początkowo w obsadzie koszar, a następnie na placówce "Fort". Po kapitulacji trafił do Stalagu I A (nr jeńca 2215), więziony do czerwca 1940 r. Po podpisaniu listy na pracownika cywilnego został skierowany do pracy w gospodarstwie leśniczego Materny koło Królewca, gdzie poznał swą przyszłą żonę Janinę, wywiezioną z łapanki w Łodzi na roboty przymusowe. W leśniczówce pracowali razem do momentu wyzwolenia w marcu 1945 r.

Powrócili do kraju i w maju 1945 r. zawarli związek małżeński. Rozpoczął pierwszą powojenną pracę w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Węgrowie, następnie w Spółdzielni Wielobranżowej i w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągu Naftowego w stacji pomp w Zawadach. Mieli pięcioro dzieci: Irena, Edmund, Krystyna, Władysław, Anna, które ukończyły szkoły średnie i zawodowe. Założyły własne rodziny. Dziewięcioro wnuków i jeden prawnuk.

Zmarł nagle w drodze do pracy w dniu 25 lipca 1972 r.

Odznaczenia: Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960).