Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Petzelt Adolf

1906-1939, poległ 2 września 1939 r.

plutonowy zawodowy

Urodzony 17 listopada 1906 r. w Kałuszu, województwo Stanistawów. Syn Edwarda i Marii.

W latach 1926-1927 służbę czynną odbywał w 49. Pułku Piechoty w Kołomyi, w plutonie broni towarzyszącej (ckm). Szkołę podoficerską ukończył w 1927 r. Służył w 5. Pułku Piechoty Legionów J. Piłsudskiego w Wilnie. Na Westerplatte przybył w 1937 r. w stopniu kaprala, 1 kwietnia 1939 r. mianowany plutonowym. W czasie obrony był dowódcą wartowni nr 5.

Legitymację z numerem 19288 oraz oryginalny dokument Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Berlinie, z dnia 13 sierpnia 1943 r., powiadamiający o jego śmierci przekazał jego brat Ferdynand ze Stargardu Szczecińskiego Michałowi Gawlickiemu. 22 kwietnia 1959 r., przekazując powyższe dokumenty napisał:

"...Mnie zaś wówczas zaproponowano zmianę narodowości. Wówczas by zagwarantowano wszelką pomoc materialną i moralną jako bratu po zaginionym bohaterską śmiercią w zdobyciu Westerplatte, co znaczyło, że bohaterstwo brata w obronie Westerplatte jako żołnierza polskiego zostałoby skreślone i przerzucone na korzyść Niemców, na co nie zgodziłem się, gdyż ceniłem krew przelaną braci swoich droższą aniżeli masło. Miałem dwóch braci i obaj stracili życie w momencie wybuchu wojny w 1939".

Poległ na Westerplatte dnia 2 września podczas nalotu sztukasów niemieckich na Westerplatte.

Miejscem Jego upamiętnienia jest Cmentarzyk Poległych Obrońców na Westerplatte.