Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Wrzaszcz Antoni

1915-1996

kapral

Urodzony 12 września 1915 r. w Jabłonnie, powiat Sokołów Podlaski. Syn Grzegorza i Apolonii z Suchożerbskich, właścicieli niewielkiego majątku zakupionego w 1919 r. Miał dwóch braci Stanisława i Józefa oraz siedem sióstr - Marię, Annę, Genowefę, Kazimierę, Jadwigę, Janinę i Wandę. Szkołę powszechną kończył etapami w trzech miejscowościach - Wierzbicach, Mołożewie i Sokotowie. Przed powołaniem do wojska pracował w gospodarstwie rodziców.

W latach 1937-1938 odbywał czynną służbę wojskową w 5. Pułku Piechoty Legionów w Wilnie, skąd na Westerplatte w stopniu kaprala przybył 20 września 1938 r. Podczas obrony WST walczył w obsadzie wartowni nr 1. Po kapitulacji przebywał w niewoli jenieckiej w Stalagu I A, zatrudniany przy pracach polowych w niemieckich gospodarstwach. W kwietniu 1945 r. po wkroczeniu frontowych oddziałów Armii Czerwonej powrócił w rodzinne strony. Zamieszkał na kolonii wydzielonej z rozparcelowanego majątku rodziców. W miejscowości Batki rozpoczął gospodarzyć na 10 ha ziemi. Ożenił się z Krystyną Stelęgowską, z którą miał czterech synów. Jeden zmarł tuż po urodzeniu, pozostali Witold, Janusz i Krzysztof (urodzeni w latach pięćdziesiątych) ukończyli szkoły średnie o profilu rolniczym, pożenili się i prowadza własne gospodarstwa rolne.

Na emeryturę rolniczą odszedł 9 marca 19SS r. Rentę inwalidy wojennego i nominację na stopień ppor. w stanie spoczynku otrzymał w 1990 r.

Zmarł 24 grudnia 1996 r. o godzinie 11.00. Pochowany na cmentarzu parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Miecierzy.

Odznaczenia: Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" (1960), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1982), honorowa odznaka "Za zasługi dla Miasta Gdańska" (1984), Srebrny Krzyż Orderu VM (1989).