Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Aniołek Eugeniusz

1915-1941?

legionista

Urodzony 19 listopada 1915 r. w Michałowie. Syn Romana i matki z domu Kanpa. Robotnik. 17 maja 1936 r. zawarł związek małżeński z Marianną Krak.

W dniu 31 marca 1939 r. jako celowniczy karabinów maszynowych z 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach przybył na Westerplatte. Po kapitulacji wzięty do niewoli niemieckiej do Stalagu I A (nr jeńca 1902). 18 listopada 1941 r. zwolniony do Bartoszyc.

W latach 80. w Starachowicach odnalazłam żonę Eugeniusza o zmienionym nazwisku Marianna Sar. Z niewoli otrzymywała od niego listy i talony na paczki. W ostatnim liście z grudnia 1939 r. napisał o pobycie w obozie karnym za usiłowanie ucieczki. Ostatnią wysłaną do niego paczkę żywnościową zwrócono bez adnotacji. Po zakończeniu działań wojennych do domu nie powrócił. Czynione starania odszukania go poprzez PCK nie przyniosły rezultatu. W tej sytuacji uznany został za zmarłego.