Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Bałtowski Stanisław

1915-1988

kapral

Urodzony 31 stycznia 1915 r. w Małyszynie, powiat Starachowice. Syn Andrzeja i Antoniny. Ukończył sześć oddziałów szkoły powszechnej. Przed powołaniem do wojska mieszkał w Wąchocku i pracował w tartaku.

W 1938 r. wcielony do wojska w 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. Dnia 5 kwietnia 1939 r. w stopniu starszego legionisty jako działonowy przybył na Westerplatte. 21 maja 1939 r. awansowany przez komendanta mjra H. Sucharskiego - do stopnia kaprala. W czasie obrony - był w obsłudze moździerzy. Po kilkutygodniowym przebywaniu w niewoli w Stalagu I A, odesłany pod francuską granicę do Diisseldorfu i zatrudniony w fabryce broni. W styczniu 1943 r. zaopatrzony w kartę urlopową robotnika polowego dostał się do Starachowic. Nie powrócił z urlopu do Niemiec, a zatrudnił się w dużym dworze w Pakosławiu, którym zarządzał Niemiec. Zawarł związek małżeński i dostał się do pracy przy produkcji dział ciężkich, cekaemów i dział przeciwlotniczych w fabryce w Starachowicach. Praca trwała do lipca, zaledwie miesiąc, gdyż Niemcy przystąpili do likwidacji zakładu, przerzucając go wraz z pracownikami w głąb Niemiec. Trafił do miejscowości Watenstadt niedaleko Hanoweru. Tam pracował do kwietnia 1945 r. jako tokarz.

Po wyzwoleniu przez Amerykanów przebywał w obozie ozdrowieńców do listopada 1945 r. W wyniku międzynarodowych porozumień wraz z innymi Polakami skierowany do Szczecina i oddany pod dozór polskich władz wojskowych. Wyposażony w odpowiedni dokument był wolny i powrócił do Starachowic. Rozpoczął pracę w Fabryce Samochodów Ciężarowych. Przez trzy lata na wydziale mechanicznym przy remontach kapitalnych maszyn, potem przeszedł na montaż samochodów, gdzie przepracował do emerytury, do 1975 r. Był członkiem PZPR.

Bałtowscy mieli pięcioro dzieci, które po ukończeniu szkół założyły własne rodziny.

Zmarł 17 marca 1988 r.

Odznaczenia: Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" (1966), Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (1974), pośmiertnie - Srebrny Krzyż Orderu VM (1990).