Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Borowiec Piotr

1915-1994

legionista

Urodzony l sierpnia 1915 r. w Modrzewiu koło Świętego Krzyża. Syn Tomasza i Marii. Ukończył dwa oddziały szkoły powszechnej. W 1937 r. ożenił się.

Czynną służbę wojskową odbywał w 4. Pułku Piechoty w Kielcach. Służbę na Westerplatte pełnił od 5 kwietnia 1939 r. W czasie obrony walczył początkowo w obsłudze moździerzy, a po ich zbombardowaniu przy placówce "Tor kolejowy". Pięć i pół roku niewoli przepracował u bauera na gospodarstwie w pobliżu Holstein. Pozostawiona żona i syn w kraju zadecydowali o jego dalszym losie. Po oswobodzeniu przez oddziały angielskie w grudniu 1945 r. powrócił do Starachowic. Na Jelniku wynajął mieszkanie. Przez 31 lat pracował w transporcie kolejowym, przy rozładunku wagonów z urządzeniami fabrycznymi i węglem w Fabryce Samochodów Ciężarowych. W 1976 r. odszedł na emeryturę. Rentę inwalidy wojennego, a także nominację na stopień ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie oficera WP otrzymał w 1990 r. Zmarł 6 czerwca 1994 r.

Odznaczenia: Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939", Srebrny Krzyż Orderu VM( 1989).