Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Duzik Stefan

1899-1955

pracownik kontraktowy

Urodzony 2 września 1899 r. w Ujeździe. Syn Jana i Józefy z domu Wąchała. Miał cztery siostry.

Z 1936 r. zachowało się w dokumentacji westerplackiej zaświadczenie stwierdzające, iż "Duzik Stefan byt zatrudniony w tut. WST w czasie od 4 maja - 12 grudnia 1936 r.". Był pracownikiem sezonowym. z którym umowa o pracę w miarę zapotrzebowania była wznawiana. W 1939 r.. w siad za ojcem do pracy na Westerplatte podążyli jego dwaj kilkunastoletni synowie. Potwierdzeniem ich zatrudnienia są wpisy w dzienne raporty komendanta WST: "Z dniem l lutego 1939 r. został przyjęty do pracy Ryszard Duzik w charakterze robotnika niewykwalifikowanego [patrz biografia] i Henryk Duzik w charakterze pracownika domowego w kuchni na Westerplatte, z wynagrodzeniem miesięcznym 50.- zł + mieszkanie na miejscu, opat, światło i wyżywienie w naturze". 15 kwietnia 1939 r. w rozkazie nr 15 komendant H. Sucharski rozwiązał stosunek służbowy z Henrykiem Duzikiem.

D.S. po kapitulacji został ulokowany przez Niemców w obozie dla Polaków w budynku koszarowym w Nowym Porcie. W grupie więźniów pracował przy porządkowaniu terenu Westerplatte, a następnie odtransportowany do obozu w Stutthofie. Schorowany uzyskał zwolnienie i w 1941 r. powrócił do Ujazdu. Założył warsztat stolarski i prowadził go do 1955 r. Po wojnie byt aktywnym członkiem PSL-u. Działał w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Dwukrotnie (w 1949 i 1951) wybrany przewodniczącym komisji rewizyjnej Spółdzielni.

Zmarł 26 kwietnia 1955 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Ujeździe.

Odznaczenia: pośmiertnie - Srebrny Krzyż Orderu VM (1990).