Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Chrzan Władysław

1915-1986

kapral

Urodzony 24 maja 1915 r. w Komorowie, powiat Kielce. Syn Kazimierza i Marianny z domu Socha. Ukończył cztery oddziały szkoły wiejskiej w Krasnej. Miał pięcioro rodzeństwa. Przed powołaniem do wojska pracował w kamieniołomach w Parszewie na Kielecczyźnie.

Czynną służbę wojskową odbywał w 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach w 3. kompanii ckm (1938-1939). Na Westerplatte przybył l kwietnia 1939 r. jako kapral ze specjalizacją karabinowego'. W czasie obrony walczył w obsadzie wartowni nr 6 w koszarach. Po kapitulacji wywieziony do obozu jenieckiego do Stalagu I A. Od l stycznia 1942 r. pracował w kopalni rudy żelaznej w Stęporkowie.

Po wojnie osiedlił się w Skarżysku Kamiennej, gdzie pracował w Zakładach Metalowych. W 1955 r. wraz z rodziną wyjechał do Malczewa i tam podjął pracę jako robotnik w Państwowym Gospodarstwie Rolnym. W latach 1959-1965 pracował w Nadleśnictwie Bierzwnik, skąd odszedł na rentę chorobową. Związek małżeński zawarł w 1942 r. Miał siedmioro dzieci. Trzy córki ukończyły szkoły podstawowe, jedna liceum administracyjne. Synowie w szkołach zawodowych zdobyli zawody rzemieślnicze.

Zmarł 5 stycznia 1986 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Choszcznie.

Wdowa mieszka u najstarszej córki w Bierzwniku. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju" (1981), Odznaka Pamiątkowa Gryfa Pomorskiego (1984), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), pośmiertnie - Srebrny Krzyż Orderu VM (1990).