Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Ciepłucha Wacław

ur. 1915

kapral

Urodzony 5 kwietnia 1915 r. w Stroizundzie (Niemcy). Syn Adama i Aleksandry z Bieńkowskich. Miał brata Edwarda i siostrę Otylię. Rodzice pracowali do 1918 r. w Niemczech. Kiedy zaczęto zmuszać ich do zmiany obywatelstwa, wrócili do Polski i zamieszkali w dworze Janów Sołecki, powiat Iłża. W wieku siedmiu lat zmarła matka, a ojciec oddał go do pasania krów u bogatego gospodarza. Ukończył cztery oddziały wiejskiej szkoły i zaczął terminować u kowala.

W latach 1938-1939 pełnił czynną służbę wojskową w 4. Pułku Piechoty Legionów

w Kielcach, skąd na Westerplatte przybył 31 marca 1939 r. jako karabinowy. 21 sierpnia 1939 r. został awansowany do stopnia kaprala. W czasie obrony był w obsłudze moździerzy, ranny w głowę i przygnieciony gruzem w koszarach. W niewoli jenieckiej przebywał w Stalagu I A.

Po wkroczeniu 4 maja 1945 r. Armii Czerwonej wstąpił w szeregi Milicji Robotniczej. W 1950 r. zwolniony z powodu utraty oka. Od 1951 do 1969 r. pracował jako kowal w Warmińskiej Fabryce Maszyn Rolniczych w Dobrym Mieście. Ostatnie sześć lat przed emeryturą w Spółdzielni Inwalidów "Gwarancja" w Olsztynie. Był członkiem. Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczości Pracy. Na emeryturę odszedł w 1975 r. Rentę inwalidy wojennego otrzymał w 1990 r.; nominację na stopień ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie wojskowe w 1989 r.

W 1950 r. ożenił się z Reginą Wasiłowską, z którą ma trzy córki, jednego syna, pięć wnuczek i dwóch prawnuków.

Zmarł 6 lipca 2004 r.

Odznaczenia: Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1945), odznaka "10 lat w Służbie Narodu" (1955), Krzyż Walecznych (1968), Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (1974), odznaka honorowa "Zasłużony dla Warmii i Mazur", Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Zasłużony dla Miasta Gdańska", Srebrny Krzyż Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Miasta Gdańska (1997).