Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Dróżdż Władysław

1915-1946

kapral

Urodzony 20 lipca 1915 r. w Chwalowicach koło Iłży. Ojciec Mikołaj (ur. 1880) w Mircu ożenił się w 1903 r. z Katarzyną Drozd. Był zatrudniony w majątku pakostawskim początkowo przy pracach sezonowych (1898) jako tzw. bandos (Żeromski), a następnie jako robotnik rolny. W roku urodzenia Władysława przez wieś Pakostów przebiegał front między wojskami rosyjskimi i austro-niemieckimi. Ludność wsi i majątku została ewakuowana poza linię frontu. Rodzina Dróżdżów powróciła do Pakosławia jesienią 1915 r. Władysław ukończył sześć oddziałów szkoły powszechnej w Pakostawiu. Pracował jako uczeń u ogrodnika w miejscowym majątku ziemskim.

Do służby wojskowej został powołany w 1937 r. do 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. 17 marca 1939 r. przybył na Westerplatte w stopniu starszego legionisty jako karabinowy', gdzie 21 maja został mianowany do stopnia kaprala. W czasie obrony walczył w obsłudze wartowni nr l. Był ranny. W niewoli przebywał do 1943 r. w Stalagu I A. Po udanej ucieczce do Pakostawia ukrywał się na strychu w czworakach u brata Stefana. Poszukiwany przez żandarmerię w kwietniu 1943 r. po ujawnieniu się został skierowany do pracy w ogrodnictwie w pakostawskim majątku znajdującym .się pod zarządem niemieckim. Ożenił się ze Stanisławą Gut (16 maja 1943 r.). 11 stycznia 1945 r. został wywieziony w okolice Wrocławia, gdzie pracował przy naprawie torów kolejowych. 20 czerwca 1945 r. chory i skrajnie wycieńczony powrócił do domu. Z rozparcelowanego majątku dworskiego dostał 3 ha ziemi.

Zmarł 30 kwietnia 1946 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Iłży. W 1994 r. na Jego mogile z inicjatywy Związku Harcerstwa Polskiego umieszczono tabliczkę z napisem: "Obrońca Westerplatte".

Córka Alina Maria nie żyje, syn Jerzy mieszka w Pakostawiu, gospodarząc na ojcowiźnie.