Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Dudzic Ignacy

1915-1996

kapral

Urodzony 31 grudnia 1915 r. w Dobrzeszowie w powiecie kieleckim w rodzinie rolniczej Ignacego i Franciszki ze Stępniów. Miał trzy siostry i pięciu braci. Ukończył cztery oddziały szkoły powszechnej.

W latach 1938-1939 odbywał czynną służbę wojskową w 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach i jako starszy legionista ze specjalizacją karabinowego 31 marca przybył na Westerplatte. Latem 1939 r. został awansowany do stopnia kaprala. W czasie obrony walczył w obsłudze koszar. Po kapitulacji przewieziony do Stalagu I A. Pracował przy budowie schronów i umocnień niemieckich. Wiosną 1945 r. po wkroczeniu Armii Czerwonej dotarł do Mławy. Został wcielony w szeregi Wojska Polskiego. Zdemobilizowany w 1946 r. we Wrocławiu. Wyjechał do Ciechanowa i ożenił się z Heleną Olszak. Pracował jako zdun w Ciechanowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, do 1973 r., w którym przeszedł na emeryturę. Rentę inwalidy wojennego oraz nominację na stopień ppor. w stanie spoczynku otrzymał w 1990 r.

Zmarł 10 lipca 1996 r.

Wdowa Helena mieszka w Ciechanowie. Z trojga dzieci dwoje nie żyje. Pozostawił ośmioro wnuków, prawnuków pięciu.

Odznaczenia: dziewięciokrotnie był odznaczany medalami i odznaczeniami pamiątkowymi. Srebrny Krzyż Orderu VM (1989).