Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Gonsawski Michał

1914-1968

kapral zawodowy

Urodzony 8 września 1914 r. w rodzinie chłopskiej w Wilczycach w powiecie sandomierskim. Syn Ludwika i Franciszki z Mroziewiczów. Miał trzech braci i trzy siostry. Ukończył szkolę powszechną i terminował u ogrodnika. Po ukończeniu nauki pracował w Warszawie w ogrodnictwie.

W wieku dwudziestu lat zgłosił się jako ochotnik do wojska. Służył w 2. Pułku Piechoty w Sandomierzu, gdzie awansował do stopnia kaprala. Na Westerplatte przybył 31 marca 1939 r. W czasie obrony kierował ogniem moździerzy, a po ich zniszczeniu był w załodze koszar. W niewoli w Prusach Wschodnich jako jeniec wojenny pracował w ogrodnictwie majątku ziemskiego w pobliżu Gerdauen. Tam poznał przyszłą żonę Władysławę, która była we dworze niemieckim pokojówką. W 1943 r. skierowany w okolice Suwałk do kopania umocnień polowych, gdzie pracował do wyzwolenia.

W lutym 1945 r., po wkroczeniu Armii Czerwonej powrócił do rodzinnej wsi Wilczyce, którą zastał doszczętnie spaloną. Matka i dwóch braci nie żyto. Zamężna siostra z trudem wiązała koniec z końcem w podupadłe] gospodarce. Udał się do Janowa i w czerwcu 1945 r. zawarł związek małżeński z wcześniej poznaną Władysławą. Rozpoczęli gospodarzyć we dwoje na 7-hektarowym kawałku ziemi. W 1946 r. na świat przyszła jedyna ich córka Wiesława. W jednostce wojskowej w Muszakach przez trzy lata był ogrodnikiem. Angażował się też w prace społeczne: był ławnikiem w Sądzie Powiatowym w Nidzicy, radnym w Powiatowej Radzie Narodowej i członkiem Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Janowie.

Zmarł nagle na atak serca 31 marca 1968 r.

Wdowa mieszka z córką i młodszymi dwiema wnuczkami. Dwóch wnuków - starszy ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie i pracuje w jednostce wojskowej, młodszy po Technikum Mechanizacji Rolnictwa - mieszka i pracuje w Olsztynie.

Odznaczenia: Medal "Zasłużonym na Polu Chwaty" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960).