Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Głowacki Feliks

1915-1998

legionista

Urodzony 2 marca 1915 r. we wsi Trzeszków na Kielecczyźnie. Syn Antoniego i Wiktorii z Banasiaków. Ukończył trzy oddziały szkoły powszechnej w Chybicach. Miał jedną siostrę i sześciu braci. Przed powołaniem do wojska zajmował się rolnictwem w gospodarstwie rodziców.

W latach 1938-1939 odbywał służbę wojskową w 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach, skąd na Westerplatte przybył 31 marca 1939 r. ze specjalizacją celowniczego karabinu maszynowego. W czasie obrony walczył w punktach obronnych "Łazienki" i wartowni nr 4. Był ranny w prawą nogę. Po kapitulacji wywieziony do obozu jenieckiego Stalag I A. Po podpisaniu listy na pracownika cywilnego pracował w gospodarstwach niemieckich.

Wiosną 1945 r. po wkroczeniu Armii Czerwonej powrócił do kraju. Został instruktorem wychowania wojskowego w hufcu młodzieżowym "Junacy". W 1947 r. zawarł związek małżeński w Świerzynie na Śląsku. Do 1949 r. pracował w firmie budowlanej jako robotnik fizyczny. Z powodu złego stanu zdrowia musiał przerwać pracę i od 1949 r. gospodarzył wraz z żoną na 1,6-hektarowym kawałku ziemi w Trzeszkowie. Należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Rentę inwalidy wojennego otrzymał w 1986 r., nominację na stopień ppor. w stanie spoczynku - w 1989 r.

Zmarł 10 sierpnia 1998 r.

Wdowa mieszka w Trzeszkowie z córką Marią; dwie wnuczki i dwoje prawnucząt.

Odznaczenia: Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwaty" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1950), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1981), odznaka honorowa "Za zasługi dla Miasta Gdańska" (1984), odznaka "Za zasługi dla Kielecczyzny" (1989), Srebrny Krzyż Orderu VM (1989), Weteran Walk o Niepodległość (1995), Odznaka Honorowa Związku Kombatantów RP i BWP (1997).