Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Gryczman Jan

1898-1985

chorąży

Urodzony 20 kwietnia 1898 r. w Przeworsku. Syn pracownika cukrowni Wojciecha i matki Katarzyny. Ukończył sześć klas gimnazjum, kurs rolniczy, jednoroczny kurs prawa.

W 1920 r. odbywał czynną służbę wojskowa w 5. Pułku Piechoty Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Od 6 stycznia 1923 do 15 marca 1939 r. - służbę zawodową w WP w 3. Pułku Piechoty w Jarosławiu. Na Westerplatte przybył w stopniu chorążego". W czasie obrony z-ca dowódcy placówki "Prom" w pierwszej fazie, a po wycofaniu wartowni nr l. Był ranny i kontuzjowany. Z Westerplatte przewieziony do obozu w Austrii w Alpach, następnie do Woldenbergu Neumerk, Oflag II C, gdzie był do lutego 1945 r. Po zlikwidowaniu obozu w wyniku zbliżającego się frontu, wraz z jeńcami został przepędzony w głąb Rzeszy.

Po wyzwoleniu 12 marca 1945 r. stanął przed komisją rejestrującą oficerów Armii Polskiej powracających z niemieckich obozów jenieckich. Na mocy oświadczenia nr 174 w Rejonowej Komisji Uzupełnień w Jarosławiu otrzymał skierowanie do Oficerskiej Szkoły Intendentury w Lublinie. Po jej ukończeniu pełnił funkcję kwatermistrza w Modlinie i w pułku saperów we Włocławku. W Grudziądzu został z-cą kwatermistrza dywizji. Na emeryturę odszedł z wojska 9 kwietnia 1954 r. w stopniu kapitana. W cywilu rozpoczął pracę w Odlewni i Emalierni w Grudziądzu jako kierownik transportu. Stąd przeniósł się do Nowej Dębi, by objąć stanowisko prezesa Spółdzielni Inwalidów.

W wyniku wylewu krwi do mózgu utracił mowę i zdolność pisania. Miał podłączony do serca stymulator. W tym stanie w latach 1978-1985 był pensjonariuszem Domu Weterana ZBoWiD w Warszawie. Miał żonę i dwoje dzieci. Zmarł 19 lipca 1985 r.

Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi (1926), Medal "Za długoletnią służbę" (1938), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1946), Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwaty" (1947), Srebrny Krzyż Orderu VM (1953), Odznaka Grunwaldzka (1960).