Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Hajduszkiewicz Jan

1915-1988

starszy legionista

Urodzony 8 maja 1915 r. w Piołunce, gmina Sędziszów. Syn Romana i Marii z Pardałow. Ukończył pięć oddziałów szkoły powszechnej. Przed powołaniem do wojska pracował w gospodarstwie rolnym rodziców.

Czynną służbę wojskową odbywał w 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach (1938--1939). Na Westerplatte przybył 5 kwietnia 1939 r. jako kucharz'. 23 czerwca z okazji święta pułkowego oddziału macierzystego awansowany do stopnia starszego legionisty. Bronił wartowni nr 6 jako celowniczy karabinu maszynowego. Po kapitulacji do 1941 r. przebywał w Stalagu I A. 22 czerwca 1941 r. wywieziony do obozu w Norwegu, za Koło Polarne (do Storjordu). Pracując przy naprawie dróg, nabawił się gruźlicy. Z obozu wyzwolony przez armię angielską. Po otrzymaniu personalkarte 2223 i legitymacji byłego jeńca wojennego (wystawionej 16 czerwca 1945 r., nr 15178), ostemplowanej przez Polskie Siły Zbrojne i podpisanej przez oficera kontaktowego ds. byłych jeńców wojennych - powrócił w listopadzie 1945 r. do Piotunki. Po zaleczeniu gruźlicy wyjechał do Jędrzejowa. Od grudnia 1947 r. pracował w Urzędzie Pocztowo-Telegraficznym jako monter radiofoniczny. W 1984 r. z powodu złego stanu zdrowia otrzymał rentę specjalną. Należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Przez dwadzieścia lat był prezesem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Przez dziesięć lat prezesem Związku Inwalidów Wojennych w Jędrzejowie. Był stałym opiekunem terenowo-społecznym. Związek małżeński zawarł w 1935 r. W latach 1936-1950 narodziło się sześcioro dzieci: jeden syn i pięć córek, z których dwie już nie żyją. Rodzina powiększyła się o trzynaścioro wnucząt i dwanaścioro prawnucząt.

Zmarł 9 sierpnia 1988 r.

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy i Srebrny Medal "Za zasługi dla obronności kraju", Odznaka Grunwaldzka (1960), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1970), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1982), pośmiertnie - Srebrny Krzyż Orderu VM (1990).