Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Gawlicki Michał

1898-1977

urzędnik cywilny

Urodzony 28 listopada 1898 r. w Optucku, woj. lwowskie. Syn Adama i Katarzyny Humeniuków. Ukończył cztery oddziały publicznej szkoły powszechnej. W latach 1912-1914 terminował w warsztacie ślusarskim u mistrza Franciszka Szkleniawza w Optucku.

Od 5 sierpnia 1914 do 30 kwietnia 1918 r. służył w Legionach Polskich; od maja do 31 października 1918 r. w armii austriackiej; od l listopada 1918 r. - w Wojsku Polskim. Do rezerwy został przeniesiony w 1921 r. w stopniu plutonowego. Do 1934 r. pracował kolejno w firmach: "Aero" SA Komunikacja Powietrzna, w Kierownictwie Ruchu w Ławicy jako mechanik, w Pułku Lotniczym w Krakowie w Warsztacie Parku jako monter płatowcowy. Od l października 1934 r. zatrudniony był w WST jako mechanik i pomocnik techniczny. W czasie obrony byt dowódcą placówki "Elektrownia". Został ranny w głowę. Po kapitulacji przebywał w obozie jeńców wojennych w miejscowości Stablack w Prusach Wschodnich (nr jeńca 2195). 5 lipca 1940 r. na podstawie orzeczenia niemieckiej wojskowej komisji lekarskiej uznany jako trwale niezdolny do pracy został zwolniony do domu. Do 20 stycznia 1945 r. pracował w Poznaniu w Zakładzie Oczyszczania Miasta.

W kwietniu 1945 r. powrócił do Gdańska. Z jego inicjatywy przystąpiono do tworzenia Związku Obrońców Westerplatte. Do 1948 r. pracował jako ślusarz maszynowy w Milicji Obywatelskiej (1945), w Stronnictwie Demokratycznym (1946), w Związkach Zawodowych (1947) i w Gdańskich Warsztatach Samochodowych (1948). Od października 1948 r. byt kontrolerem technicznym w Stoczni Gdańskiej. Ze względu na stan zdrowia w 1968 r. otrzymał rentę specjalną.

Zmarł 28 stycznia 1977 r. Pochowany w Gdańsku na Cmentarzu Srebrzysko w kwaterze wojskowej.

Odznaczenia: przedwojenne - Krzyż Niepodległości, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Medal Pamiątkowy 10-lecia Odzyskania Niepodległości, Brązowy Medal "Za długoletnią służbę";

powojenne - Srebrny Krzyż Orderu VM (1945), Medal za Odrę,

Nysę i Bałtyk (1947), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1947), Odznaka Grunwaldzka (1947), Srebrny Krzyż Zasługi (1957), Złoty Krzyż Zasługi (1959).